Is er een verband tussen vaccinaties en toename aantal cases op Curacao?

Met veel bombarie startte op 25 februari 2021 de vaccinatiecampagne op Curacao. Minister-president Eugene Rhuggenaath had de ‘eer’ om de eerste prik in ontvangst te nemen en gaf aan dat hij bijna niks had gevoeld. Ook gezondheidsminister Zita Jesus-Leito ontving die dag de spuit.

Niet iedereen was echter onverdeeld enthousiast over de start van het prikfestijn. Parlementariër Amparo dos Santos van de partij Kòrsou di Nos Tur (KdNT) riep de bevolking zelfs op om zich vooral niet te laten vaccineren. “Drink limoenwater en slik paracetamol, dan overkomt je niks”, aldus Dos Santos, die volgens framing kampioen De Volkskrant, niet bekendstaat om zijn wetenschappelijke kennis en zorgvuldigheid.

Jesus Leito noemde de uitspraak van Dos Santos ‘onverantwoordelijk’. Een woord, dat ook Hugo de Jonge regelmatig gebruikt als hij zich weer eens geen raad weet met de terecht kritische vragen van Wybren van Haga. 

Jesus-Leito ziet, in het blootstellen van de volledige bevolking van Curaçao aan een medisch experiment, de mogelijkheid om de ‘economie weer te kunnen opstarten om zo naar een betere toekomst toe te werken”. Het laatste deel van deze zin laat zich in het Engels vrijelijk vertalen als ‘Build back better.’. Een term, die we opvallend vaak horen uit de monden van andere hoofdrolspelers van de vermoedelijk grootste medische zwendel ooit.

Een glorieus ‘Build back better’- verhaal is het prikfestival in ieder geval nog niet geworden. Twee weken na het zetten van de eerste mRNA-injectie begon het aantal actieve cases explosief te stijgen. Erger is dat ook het aantal doden extreem snel oploopt. Volgens Curacao.nu worden nu 2000 personen per dag ingespoten met de experimentele vloeistof en zijn er tot gisteren 22.000 personen ingespoten. 39.000 personen hebben inmiddels een afspraak gemaakt voor de onnodige prik.  

Het verdient nauwkeurig onderzoek of Dos Santos danwel Jesus Leito het bij het juiste eind heeft. Want het is op zijn minst opmerkelijk te noemen dat de enorme toename een relatie lijkt te hebben met de start van het vaccinatiecircus. Bovendien zijn de slachtoffers een stuk jonger dan de gangbare Corona-slachtoffers. Dat zegt althans epidemioloog Izzy Gerstenbluth:  ‘Het is niet langer je 92-jarige oudtante die al meerdere klachten had en uiteindelijk aan corona overlijdt. Het is erg dat zij overlijdt natuurlijk. Maar mensen van 30 of 40 jaar in de bloei van hun leven…. dat maakt de situatie nog erger’. Er moet dan ook nauwkeurig onderzocht worden of de toename niet geheel te wijten is aan de ‘vaccins’.

Mocht dat verband er inderdaad zijn dan kan Jesus Leito, die als gezondheidsminister verantwoordelijk is voor deze kostbare en onzinnige wedstrijd ‘burgers prikken’, wel eens aan het korte eind trekken. In dat geval kan Jesus Leito zich scharen bij het groeiende aantal personen dat zich mag komen verantwoorden voor het onvermijdbare coronatribunaal. ‘Build back better’ zou in dat geval wel eens kunnen backfiren in een elitaire, exclusieve, maar vooral ellenlange lockdown…

..zonder versoepelingen.

https://www.lnnmedia.nl/opinie/is-er-een-verband-tussen-vaccinaties-en-toename-aantal-cases-op-curacao/

%d bloggers liken dit: